CHẾ ĐỘ GIAO BAN

 1. Họp Ban giám đốc 1 lần/tháng, vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.

2. Họp Ban giám đốc, các trưởng khoa, phòng 1 lần/tuần, vào chiều thứ 2 hàng tuần.

3. Các khoa phòng giao ban vào sáng thứ 3 và chiều thứ 6 hàng tuần.

4. Giao ban Ban giám đốc; các trưởng khoa, phòng; trạm trưởng trạm y tế 1 lần/tháng, vào sáng mùng 05 hàng tháng.

5. Giao ban công tác Tiêm chủng mở rộng 1 lần/tháng, vào ngày mùng 02 hàng tháng. Thành phần: Ban giám đốc, các trưởng khoa, phòng, cán bộ giám sát TCMR, chuyên trách TCMR trạm y tế

6. Giao ban CSSKSS 1 lần/tháng, vào ngày 30 hàng tháng. Thành phần: Đại diện Ban giám đốc, toàn thể cán bộ khoa CSSKSS, chuyên trách sản trạm y tế.

Nếu do công việc phải thay đổi lịch giao ban, TTYT sẽ có thông báo cụ thể

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 442
  • Trong tuần: 2 143
  • Tất cả: 35998
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !