Tin liên quan
PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Trưởng phòng: Bác sĩ CKI - Nguyễn Thị Bích Hạnh

1. Công tác truyền thông, tuyên truyền

- Thực hiện việc tuyên truyền đường lối chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Y tế bằng nhiều hình thức.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm hàng tháng, năm.

- Tham mưu Ban giám đốc, phối hợp huy động các khoa, phòng Trung tâm cùng thực hiện công tác tuyên truyền như: viết tin, bài, phối hợp tập huấn.

- Cung cấp tin, bài hoạt động trong lĩnh vực Y tế phụ trách cho các báo, đài. Tham gia báo cáo viên các Trung tâm học tập cộng đồng. Phối hợp các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền.

- Phụ trách quản lý các dụng cụ, vật liệu, phương tiện truyền thông chung của Trung tâm.

- Hoàn thiện, phát triển và xây dựng quy trình cập nhật theo dõi hệ thống tủ sách chuyên mượn tra cứu, tủ sách phỏp luật, tủ sách công đoàn.

2. Công tác tư vấn

- Thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân có nhu cầu.

- Hướng dẫn công tác tư vấn sức khỏe đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

3. Công tác huấn luyện đào tạo

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thi chuyên môn, hội thi quần chúng về lĩnh vực y tế.

- Tổ chức tốt việc thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, An toàn vệ sinh thực phẩm, Chăm sóc sức khỏe sinh sản và các chương trình mục tiờu y tế trên địa bàn huyện.

4. Chương trình phòng chống tác hại do thuốc lá

- Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình phòng chống tác hại do thuốc lá. Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhân ngày phòng chống thuốc lá hàng năm.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của chương trình.

5. Công tác công nghệ thông tin

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác công nghệ thông tin tại đơn vị và Trạm Y tế. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

6. Chương trình phòng chống phong

- Phụ trách quản lý, điều trị các bệnh lây qua đường tình dục, bệnh da liễu.

- Triển khai thanh toán bệnh phong, phòng chống tàn phế, khám phong định kỳ hàng quý.

7. Công tác phục hồi chức năng tại cộng đồng

- Điều tra nắm tình hình tàn tật trẻ em trên địa bàn.

- Tổ chức và theo dõi hoạt động mạng lưới cộng tác viên phục hồi chức năng.

- Khám đánh giá tình hình phục hồi chức năng 06 tháng/01 lần.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 1 194
  • Tất cả: 26962
© Copyright 2016 - Trung tâm Y tế Huyện Thủy Nguyên  |  Quản trị
Địa chỉ: Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Email: trungtamytehuyenthuynguyen@gmail.com
Đường dây nóng: 02253.642157
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng