Tin liên quan
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Cử nhân NHS, CNKT Nguyễn Thị Thường

1. Công tác lập kế hoạch, thống kê, báo cáo

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm Y tế.

- Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kế hoạch thực hiện.

- Thực hiện tổng hợp thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm Y tế đầy đủ theo quy định. Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo từ cơ sở lên đảm bảo thông suốt, hoạt động có chất lượng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cấp trên.

2. Công tác tài chính

- Tổ chức thực hiện quản lý tài chính, tài sản thuốc, vật tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

- Theo dõi quyết toán các chương trình y tế mục tiêu.

- Tổ chức phân công và quyết toán kinh phí, lệ phí.

- Chịu trách nhiệm quản lý các nguồn quỹ, tiền mặt cơ quan.

3. Công tác văn thư lưu trữ

- Thực hiện các hoạt động văn thư, quản lý công văn đi, đến.

- Quản lý lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Tổng hợp lịch công tác hàng tuần trình Giám đốc phê duyệt và ban hành các khoa, phòng.

- Tiếp nhận rà soát văn bản về thể thức ban hành để trình Giám đốc phê duyệt.

- Theo dõi tình hình thực hiện ngày giờ lao động của cán bộ viên chức, người lao động trung tâm, tồng hợp hàng quí cho Hội đồng thi đua khen thưởng.

4. Công tác hành chính quản trị

- Bảo vệ tài sản an ninh trật tự, theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy.

- Chăm sóc nội, ngoại cảnh cơ quan, vệ sinh cơ quan.

- Phục vụ trà nước tiếp khách, chuẩn bị hội trường phục vụ theo lịch được phê duyệt.

- Điều động phương tiện phục vụ các hoạt động của Trung tâm.

- Tiến hành kiểm kê, theo dõi tài sản hàng năm.

- Theo dõi, Giám sát hoạt động các trang thiết bị, cơ sở vật chất toàn trung tâm đảm bảo tính thông suốt, an toàn, tiết kiệm.

5. Công tác tổ chức

- Tham mưu cho lãnh đạo trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến công tác y tế dự phòng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.

- Tham mưu ban hành các quyết định của Trung tâm theo đề xuất của khoa, phòng.

- Thẩm tra rà soát tính pháp lý và thời hiệu của các văn bản được ban hành.

- Tham mưu thực hiện chế độ nâng lương, nâng ngạch kịp thời.

- Thường trực công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật của Trung tâm.

6. Công tác chỉ đạo tuyến

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chỉ đạo tuyến Trạm Y tế.

- Tiếp nhận và triển khai các hoạt động liên quan đến Trạm Y tế xã.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn tuyến dưới.

- Phối hợp phòng Y tế thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Y tế thôn.

7. Quản lý công tác khám chữa bệnh và BHYT

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế.

- Theo dõi tình hình khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế tuyến xã.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 2 153
  • Tất cả: 36008
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !