Tin liên quan
BAN LÃNH ĐẠO

1.       BSCKII Bùi Vi Thế: Bí thư Chi bộ - Giám đốc


- Chịu trách nhiệm toàn diện mọi mặt hoạt động của Trung tâm Y tế trước Giám đốc Sở Y tế và Huyện ủy, UBND  huyện.

- Phụ trách trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng hành chính tổng hợp. Cơ sở điều trị, cấp phát thuốc methadone

- Chủ tịch Hội đồng khen thưởng - Kỷ luật Trung tâm Y tế.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Trung tâm Y tế.

-  Trưởng các Ban chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


2. Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Thị Dịu: Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc TTYT theo phân công của Giám đốc.

- Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo, làm nhiệm vụ trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban điều hành... đã được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo khoa CSSKSS, khoa ATVSTP, khoa Xét nghiệm, kiêm trưởng khoa Xét nghiệm.

- Tham gia chỉ đạo các buổi giao ban đối với các khoa được phân công phụ trách, tham gia các buổi giao ban của Trung tâm và lãnh đạo Trung tâm.

- Tổ chức, chủ trì  tham gia các cuộc giao ban định kỳ chuyên trách CSSKSS với Y tế xã, thị trấn.

- Phụ trách chỉ đạo Y tế các xã, thị trấn thực hiện công tác CSSKSS.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị.

- Phối hợp trong Ban giám đốc chỉ đạo công tác TCMR

- Chủ tịch Công đoàn TTYT, chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của Công đoàn TTYT.

- Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cũng thực hiện các nhiệm đột xuất khác khi có yêu cầu của Sở Y tế, UBND huyện, của Giám đốc.

- Giải quyết các công việc được Giám đốc uỷ quyền khi Giám đốc đi vắng.

- Khi đi công tác phải báo cáo Giám đốc những việc chưa giải quyết xong, những việc cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện để Giám đốc điều hành hoặc uỷ quyền cán bộ khác thay thế.

 

3. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đình Bảo: Phó giám đốc


- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc TTYT theo phân công của Giám đốc.

- Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo, làm nhiệm vụ trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban điều hành... đã được phân công.

- Trực tiếp Chỉ đạo các khoa: Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng; Phòng TTGDSK; kiêm trưởng khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS.

- Tham gia chỉ đạo các buổi giao ban đối với các khoa được phân công phụ trách, tham gia các buổi giao ban của Trung tâm và lãnh đạo Trung tâm.

- Tổ chức, chủ trì  tham gia các cuộc giao ban định kỳ chuyên trách TCMR với Y tế xã, thị trấn.

- Phụ trách chỉ đạo Y tế các xã, thị trấn thực hiện công tác Y tế dự phòng.

- Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cũng thực hiện các nhiệm đột xuất khác khi có yêu cầu của Sở Y tế, UBND huyện, của Giám đốc.

- Giải quyết các công việc được Giám đốc uỷ quyền khi Giám đốc đi vắng.

- Khi đi công tác phải báo cáo Giám đốc những việc chưa giải quyết xong, những việc cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện để Giám đốc điều hành hoặc uỷ quyền cán bộ khác thay thế.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 447
  • Trong tuần: 2 148
  • Tất cả: 36003
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !