BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung

 Thuỷ Nguyên là một huyện lớn có 37 xã, thị trấn, dân số trên 32 vạn dân. Có 3 cụm công nghiệp đó là khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp Nam cầu Kiền, Khu công nghiệp Bến Rừng. Có 6 xã miền núi, 8 xã ven biển. Kinh tế phát triển theo 3 hướng: Công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch.

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Hải Phòng, các Trung tâm chuyên khoa Thành phố.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối kết hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, sự phối kết hợp của Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm DS KHHGĐ và UBND các xã, thị trấn.

- Số lượng cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học tại Trung tâm bố trí đủ cho các khoa phòng, 100% các Trạm Y tế có Bác sỹ.

- Sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức toàn thể Trạm Y tế khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          3. Khó khăn

      - Địa bàn huyện rộng, đi lại xa và khó khăn. Tình hình Kinh tế - Xã hội phát triển đi kèm theo đó là dân di cư biến động gia tăng ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung.

      - Số lượng cán bộ viên chức tại các Trạm Y tế chưa đủ chỉ tiêu và cơ cấu theo Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

      - Tỷ lệ người nghiện gia tăng trên 3000 người, công tác điều trị Methadone gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý tuân thủ điều trị, đặc biệt cấp phát thuốc cho bệnh nhân vào viện.

      4. Cơ cấu nhân lực

- Tổng số CBVC của trung tâm có 41 người trong đó có 01 bác sỹ chuyên khoa II, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 01 thạc sỹ, 04 bác sỹ, 05 đại học khác, 01 kỹ thuật viên xét nghiệm, 05 điều dưỡng, 05 nữ hộ sinh, 13 y sỹ, 02 dược sỹ trung học, 01 hộ sinh cao đẳng, 01 lái xe.

- Tổng số CBVC khối trạm y tế xã, thị trấn có 191 nhân viên trong đó có 45 bác sỹ, 01 cao đẳng điều dưỡng, 61 y sỹ, 55 điều dưỡng trung học, 29 nữ hộ sinh.

II. CÔNG TÁC THAM MƯU LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện Thuỷ Nguyên, sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Sở Y tế Hải Phòng. Trong quá trình hoạt động Trung tâm Y tế cũng nhận được sự phối kết hợp giúp đỡ nhiều mặt của các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong huyện tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ viên chức của đơn vị đoàn kết phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các hoạt động của đơn vị và y tế cơ sở ngày càng đi vào nề nếp, đúng qui trình, qui định theo chức năng nhiệm vụ được giao.

       - Kết hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm DS KHHGĐ  huyện trong việc tổ chức phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kiểm tra giám sát ATVS thực phẩm, chỉ đạo y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt các chương trình y tế có mục tiêu, củng cố xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã đến năm 2020; tranh thủ nguồn lực viện trợ quốc tế, thực hiện các dự án phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả.

       - Thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và công nhân viên chức. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt, các đợt học tập triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời động viên mọi người yên tâm công tác tạo không khí phấn khởi đoàn kết trong đơn vị. Vừa khắc phục khó khăn xây dựng đơn vị, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

          1. Công tác khám chữa bệnh

     - Sở Y tế đã thẩm định cấp phép hoạt động khám chữa bệnh cho 29/37 Trạm Y tế.

     - Duy trì tốt chế độ thường trực cấp cứu 24/24h, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã, thị trấn. Tổng số khám chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 26.572 lượt.

          - Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 12 điều y đức và 10 nội dung về quy định giao tiếp ứng xử do Bộ Y tế quy định, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tăng cường sự hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh tại Trạm Y tế.

     - Thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh.

     - Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi.

     - Triển khai các biện pháp thực hiện công tác y học cổ truyền, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Trạm Y tế, truyền thông tư vấn, hướng dẫn, phục hồi chức năng về y học cổ truyền cho các đối tượng, bổ sung củng cố vườn thuốc nam tại các Trạm Y tế xã. Tổng số khám chữa bệnh bằng YHCT trong 6 tháng đầu năm là 9.401 lượt, đạt tỷ lệ 35.4% tổng số khám chữa bệnh tại Trạm Y tế.

2. Công tác phòng chống dịch bệnh

Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng Thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự trù trang thiết bị, thuốc, hoá chất, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế xã phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn còn tản phát một số ca bệnh truyền nhiễm như  HCLỵ: 99, Tiêu chảy: 226, Viêm gan vi rút: 01, Thủy đậu: 135, Quai bị: 46, Cúm thường: 978, Tay chân miệng: 30, Sở: 01.

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, tập huấn kỹ năng giám sát phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, vi rút MERS - CoV, vi rút Zika, cúm AH5N1  và cúm AH1N1, cúm A( H7N9), bệnh liên cầu lợn, viêm màng não...

3. Chương trình Tiêm chủng mở rộng

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết định 1730/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn và bảo quản vắc xin và Quyết định 1731/QĐ-BYT về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng. Trung tâm đã gửi Thông tư và Quyết định về tiêm chủng cho các trạm y tế để thực hiện.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư, tiêu hao, củng cố nhân lực, buồng phòng, cung cấp đầy đủ vắc xin tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng an toàn, đảm bảo tiêu hao vắc xin và không xảy ra tai biến trong tiêm chủng.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về tiêm chủng thường xuyên và dịch vụ tại các Trạm Y tế được thực hiện đều đặn hàng tháng.

- Các Trạm Y tế đã thực hiện tốt công tác điều tra, quản lý trẻ trong diện tiêm chủng lồng ghép với công tác tuyên truyền, tư vấn về tiêm chủng.

- Vào các ngày tiêm chủng thường xuyên, đoàn kiểm tra, giám sát của Trung tâm kiểm tra, giám sát 100% điểm tiêm tại các xã, thị trấn, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục các tồn tại trong tiêm chủng, đảm bảo thực hiện đúng các quy định trong TCMR và an toàn tiêm chủng.

- Sở Y tế cấp phép cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho 37 TYT xã, thị trấn và 1 điểm tại Trung tâm trong năm.

- Sau mỗi đợt tiêm có giao ban đánh giá rút kinh nghiệm. Hiện nay công tác tiêm chủng văc xin nói chung trong đó có TCMR và tiêm văc xin dịch vụ đã đi vào nề nếp. Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vacxin: đạt 98%, tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng uốn ván sơ sinh đạt: 100%, số phụ nữ có thai được tiêm UV 2: 84.7%

Chương trình TCMR 6 tháng đầu năm 2016 đạt kết quả như sau:

BCG: 2873/6661 = 43.1%                                      Sởi1: 2950/6661 = 44.3%

OPV1: 2507/6661   = 37.6%                        Sởi 2: 3479/6704  = 51.8%

OPV2: 2706/6661   = 40.6%                        Quivaxem 1: 3031/6661 = 45.5%     OPV3: 2857/6661 = 42.9%                          Quivaxem 2: 2947/6661 = 44.2%

DPT4: 2669/6704 = 39.8%                                     Quivaxem 3: 2963/6661 = 44.5%

AT2+: 2176/6661 = 32.6%                                    

        - Kết quả thực hiện chiến dịch sởi - rubela cho đối tượng từ 16 -17 tuổi:

        + 6272/6591 = 95.16%, đảm bảo chất lượng và an toàn

        4. Chương trình phòng chống HIV/AIDS

- Tổng số người nhiễm HIV mới được phát hiện trong 6 tháng đầu năm là 06 người; số người chết do AIDS: 08, Luỹ tích HIV: 1274 người.

- Tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS nhiều buổi bằng nhiều hình thức tại các xã, thị trấn. Kết hợp với các biện pháp can thiệp giảm tác hại, điều trị Methadone.

5. Chương trình VSAT thực phẩm

- Tuyên truyền trên hệ thống loa đài về an toàn vệ sinh thực phẩm trước trong và sau Tết nguyên đán, tết trung thu, các lễ hội, khu du lịch, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Treo băng zôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, nhà hàng...; Kết hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành huyện và Thành phố kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện được 116 cơ sở; giám sát, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được 69 cơ sở. Điều tra, giám sát các ca ngộ độc thực phẩm tổng số 75 ca. Công tác VSAT thực phẩm hiện đang được chú trọng và hoạt động có hiệu quả. Cùng với Phòng Y tế thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện AT VSTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm: 5 cơ sở.

6. Các hoạt động y tế công cộng

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác VSMT, VSCN và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lập kế hoạch và tiến hành giám sát 37 nhà máy nước mi ni trên địa bàn. Phối hợp với công ty Vệ sinh môi trường xử lý chất thải y tế theo quy định. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp và vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch giám sát y tế trường học và bếp ăn tập thể tại trường học.

7. Phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét

a. Phòng chống Sốt xuất huyết

          - Giám sát, quản lý bệnh nhân sốt xuất huyết trên toàn huyện.

          - Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt loăng quăng bọ gậy phòng chống dịch bệnh do vi rút zika và sốt xuất huyết.

          - Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.

          - Giám sát muỗi véc tơ trên địa bàn.

          b. Phòng chống sốt rét

          - Các khoa, phòng, trạm y tế thực hiện theo đúng quy trình giám sát, phòng chống của Bộ Y tế.

          8. Phòng chống thiếu hụt Iod và vi chất dinh dưỡng

- Tuyên truyền phòng chống thiếu hụt Iod và vi chất dinh dưỡng.

          - Xây dựng kế hoạch và cấp vitamin A cho trẻ 6 - 36 tháng tuổi và bà mẹ sau khi sinh uống vitamin A, số trẻ được uống Vitamin A đạt 99,8%

9. Chương trình phòng chống đái tháo đường

- Thường xuyên tư vấn cho bệnh nhân tiền ĐTĐ và ĐTĐ tại các xã Thủy Sơn, Thủy Triều, Kiền Bái, Mĩ Đồng

10. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng:

- Quản lý và điều trị 876 bệnh nhân. Trong đó có 555 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 312 bệnh nhân động kinh, số bệnh nhân mới phát hiện: 5 bệnh nhân.

 11. Chương trình phòng chống các bệnh xã hội

- Giám sát bệnh nhân Lao: 119 bệnh nhân; xét nghiệm AFB(+): 25 bệnh nhân

12. Phòng chống bệnh dại

     - Thực hiện tuyên truyền phòng chống bệnh dại, Tổ chức tiêm phòng được 630 mũi an toàn, không có ca nào mắc và tử vong do bệnh dại.

13. Hoạt động cận lâm sàng

            - Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn

            - Phối hợp với khoa cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn.

            - Tổ chức thực hiện các xét nghiệm cơ bản theo quy định

            - Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu đúng theo quy định

          - Thực  hiện xét nghiệm HIV : 590 ca

          - Tư vấn XN và tư vấn ĐT ARV cho 740 lượt người.

          - Lấy mẫu XN VGB: 38 ca, XN nguồn nước: 06, Lỵ amip: 10 ca, Sốt rét 04 ca

14. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ

     - Tích cực soạn thảo, viết bài TTGDSK theo mùa và khi có dịch đột xuất để phát trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn. Phối hợp với một số khoa phòng về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp lễ tết, ngày vi chất dinh dưỡng, truyền thông lồng ghép chiến dịch KHHGĐ. Phối kết hợp với Trung tâm TTGDSK thành phố mở lớp tập huấn cho cán bộ y tế xã, y tế thôn. Tư vấn trực tiếp cho người dân có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe (như tư vấn về sức khỏe tim mạch, sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS...) Phát tài liệu truyền thông, áp phích, tờ rơi, tranh gấp, đĩa CD cho các Trạm Y tế xã, thị trấn và các trường học, cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá...

15. Công tác phòng chống bệnh phong

- Tích lũy bệnh phong 7 ca. Trong đó không có ca mắc mới, quản lý và điều trị 7 bệnh nhân phong tại nhà.

- Chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong tại nhà.

16. Công tác CSSKSS và KHHGĐ

- Giám sát, quản lý thai nghén, hỗ trợ đẻ tại trạm y tế an toàn, không có tai biến chuyên môn.

- Tổng số phụ nữ có thai được quản lý là: 4320/4339 = 99,5%

- Tổng số phụ nữ đẻ được quản lý là: 2364/2364 = 100%

- Tổng số phụ nữ đẻ tại trạm: 27/2364 = 1,1%

- Tổng số phụ nữ đẻ được tiêm uốn ván: 2364/2364 = 100%

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn KHHGĐ theo phân tuyến kỹ thuật đúng theo quy định. Triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt 1:

   - Tổng số người đặt vòng mới: 1234/4200 = 30%; - Số thay: 159

   - Tổng số người uống thuốc tránh thai: 2203/ 3000 = 73,4 %

   - Tổng số tiêm thuốc tránh thai: 174/230=75,6%; Đình sản: 16/25 = 64%

   - Tổng số người cấy thuốc tránh thai: 2/50= 4 %

   - Tổng số người khám chữa phụ khoa: 3985

- Phối kết hợp với Trung tâm CSSKSS Thành phố, Trung tâm Dân số triển khai khám sàng lọc ung thư vú - cổ tử cung cho 23 xã. Đã thực hiện được 16/23 xã. Tổng số đối tượng được khám: 1036 ca.

- Triển khai tốt ngày vi chất dinh dưỡng, khám, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ nhân ngày 1/6.

   - Tổng số trẻ dưới 5 tuổi được cân: 30648/31249= 98%

             - Tổng số trẻ < 2 tuổi: 11523; Trong đó SDD thể cân nặng: 968

SDD thể thấp còi: 1652

             - Tổng số trẻ < 5 tuổi: 31249; Trong đó SDD thể cân nặng: 3721

SDD thể thấp còi: 5636

17. Công tác điều trị Methadone

           - Thực hiện, duy trì hoạt động tại cơ sở điều trị Methadone đang điều trị cho 731 bệnh nhân được đánh giá có hiệu quả. Tiếp tục xét chọn bệnh nhân để đưa vào điều trị.

18. Công tác tổ chức hành chính

- Đảm bảo chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn, qui chế chi tiêu nội bộ. Công tác hậu cần đáp ứng tốt kịp thời phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tập trung đầu tư sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho 4 trạm y tế xã thực hiện bộ tiêu chí năm 2016, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện đề nghị cấp phép hoạt động các trạm Y tế xã thị trấn được 29/37 trạm y tế.

- Hoàn thiện thủ tục nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm: 03 y sỹ.

- Ký hợp đồng 03 lao động trong chỉ tiêu biên chế thay 03 người về hưu.

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới theo công văn của Sở Y tế.

19. Công tác Dược

- Thực hiện tốt chính sách Quốc gia về vắc xin sinh phẩm và thuốc, cung cấp đủ vắc xin, thuốc theo nhu cầu và đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác phòng chống dịch và tiêm chủng mở rộng.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế lấy thuốc tại hiệu thuốc Thủy Nguyên đảm bảo theo quy định, ký hợp đồng với hiệu thuốc Thủy Nguyên cung cấp thuốc cho các Trạm Y tế.

- Ban hành các văn bản về quản lý thuốc tại Trạm Y tế

- Đảm bảo thực hiện tốt quy chế dược, đã xây dựng danh mục thuốc thiết yếu theo qui định của Bộ Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu và phòng chống dịch bệnh. Tổ chức thực hiện tốt việc bảo quản thuốc, việc quản lý và sử dụng thuốc theo quy định của Bộ Y tế.

20. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật của các khoa, phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn đảm bảo thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.

21. Công tác đào tạo,  nghiên cứu khoa học

a) Công tác đào tạo

- Trung tâm có 01 dược sỹ trung học học đại học dược.

- Y tế cơ sở: Có 01 Bác sỹ học CKI sản, có 03 y sỹ đang học Bác sỹ chuyên tu; 02 Điều dưỡng trung học đang học Cử nhân điều dưỡng; 02 NHS trung học đang học Cử nhân NHS.

- Tổ chức 6 buổi học tập quy chế, quy định và các văn bản pháp luật cho cán bộ công nhân viên chức và 12 buổi phối hợp giữa học tập chuyên môn và giao ban tuyến.

- Công tác cán bộ: Có quy hoạch cán bộ đào tạo, điều động, bố trí cán bộ khoa phòng hợp lý, điều động các Bác sĩ, y sỹ, Nữ hộ sinh về công tác tại các Trạm còn thiếu, bổ nhiệm 01 trạm trưởng và 05 trạm phó phụ trách tại các trạm.

b) Công tác nghiên cứu khoa học

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học. Cán bộ viên chức tích cực tham gia, năm 2016 đăng ký 19 đề tại nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

22. Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động công tác các Trạm Y tế xã, thị trấn

a. Công tác quản lý chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí quốc gia y tế xã

- Đã xây dựng kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2016

- Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng công tác Y tế xã, thị trấn giai đoạn 2011 - 2020 và có kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện bộ tiêu chí.

- Chuẩn bị tổ chức kiểm tra thẩm định 4 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã, trong đó có 30 xã = 81,1% đã được thành phố công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã. Triển khai kế hoạch thực hiện phấn đấu đến năm 2017 sẽ thực hiện 37/37 xã đạt bộ tiêu chí trong toàn huyện.

b. Những việc làm cụ thể

- Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo, phân công giám sát viên đối với công tác Y tế dự phòng, công tác dân số - KHHGĐ, công tác TCMR, công tác phòng chống dịch bệnh.

- Phân công cán bộ chuyên trách quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xuống giám sát, kiểm tra triển khai thực hiện tại cơ sở.

- Hàng tháng tổ chức giao ban Trưởng trạm Y tế xã, giao ban chuyên trách sản, chuyên trách TCMR để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh chuyên môn kịp thời.

- Kiểm tra định kỳ theo chương trình, đột xuất các Trạm Y tế xã về công tác chuyên môn.

- Phối hợp các ban ngành, đơn vị trong huyện và các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo quản lý và giám sát các hoạt động y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương.

c. Hiệu quả

- Công tác quản lý nhân lực, điều động cán bộ được tiến hành thường xuyên đảm bảo các Trạm Y tế có đủ nhân lực hoạt động. Hiện có 37/37 trạm Y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên.

      - Đảm bảo các chế độ và kinh phí cho hoạt động Y tế xã, chú trọng vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ tại trác Trạm Y tế xã.

      - Chỉ đạo các hoạt động đoàn thể thi đua trong toàn trung tâm tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cán bộ viên chức.

23. Công tác kinh tế Y tế

- Thực hiện chi tiêu ngân sách nhà nước theo dự toán năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện thu, chi dự án đúng theo quy định của cấp trên.

- Thanh quyết toán theo đúng nguyên tắc tài chính. Kế toán thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

IV. CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Ngoài chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp, đơn vị còn tổ chức làm dịch vụ bằng nhiều hoạt động hiệu quả.

- Cán bộ viên chức và lao động được quan tâm thăm hỏi khi ốm đau hoặc bố mẹ qua đời.

- Quyên góp ủng hộ chương trình nhà cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai.

- Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1/6 và tết trung thu, tổ chức trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi là con CBVC.

- Tạo điều kiện để CBVC đi thăm quan du lịch.

- Tổ chức họp mặt động viên CBVC nhân kỷ niệm ngày 27/2, 8/3, và tết Nguyên Đán.

- Quyên góp ủng hộ: Quỹ vì trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, người khuyết tật.

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Công tác xây dựng đảng

- Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ tổ chức các đợt học tập nghị quyết đạt kết quả tốt, đúng quy định. Sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên chăm lo xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Công tác Công đoàn

- Chính quyền phối kết hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hoạt động công đoàn, nhiều đợt thi đua, thi tìm hiểu về công đoàn đã được tổ chức công đoàn và đoàn viên tích cực hưởng ứng. Các hoạt động quyên góp từ thiện cũng được chú trọng, đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, xây dựng đơn vị năm 2016 phấn đấu đạt tổ chức công đoàn vững mạnh, xuất sắc.

3. Công tác đoàn thanh niên

- Tuy với số lượng đoàn viên ít cán bộ, ít kinh nghiệm, song đã có nhiều hoạt động như văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, đoàn viên thanh niên phấn khởi nhiệt tình, yên tâm công tác. Phấn đấu xây dựng chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn văn minh công sở năm 2016.

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Đầu năm 2016 đơn vị đã có kế hoạch thi đua, ký giao ước thi đua giữa các khoa, phòng, các trạm y tế, đăng ký thi đua của các cá nhân. Có theo dõi chấm điểm bình xét thi đua hàng tháng. Tiến hành kiểm tra và bình xét thi đua 6 tháng đầu năm 2016 tại các khoa phòng và toàn đơn vị.

- Nhiều hình thức hoạt động thi đua góp phần tạo phấn khởi trong CBVC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể cả về nhân lực và cơ sở vật chất để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

2. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện tốt các chương trình y tế có mục tiêu trong đó chú trọng công tác TCMR, VSATTP, Vệ sinh môi trường, Phòng chống HIV/AIDS, Phòng chống dịch bệnh.

4. Tổ chức tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.

5. Tăng cường công tác đào tạo học tập để từng bước nâng cao trình độ cho CBVC về mọi lĩnh vực đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới.

6. Đảm bảo tốt công tác thu phí dịch vụ và hạch toán ngân sách của đơn vị đúng quy định.

7. Tăng cường thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và công tác quản lý trang thiết bị, bổ sung những thiết bị mới để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đạt hiệu quả.

8. Tổ chức tốt hoạt động các dự án: Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV. Điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

9. Đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đề tài ứng dụng thực tiễn.

10. Tiếp tục xúc tiến xây dựng trạm y tế xã: Chính Mỹ, Lập Lễ

11. Phấn đấu năm 2016 đơn vị đạt: " Đơn vị xuất sắc". Đảng bộ đạt " Trong sạch vững mạnh". Công đoàn đạt " Xuất sắc". Chi đoàn văn minh công sở.

12. Chỉ đạo các Trạm y tế xã hoạt động có hiệu quả và triển khai xây dựng 4 xã năm 2016 đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. Đưa tổng số xã đạt bộ tiêu chí lên 34/37 xã.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo cuả cấp uỷ Chi bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ Đảng viên. Kết hợp chặt chẽ vai trò của đoàn thể quần chúng. Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, động viên mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

2. Kiện toàn và phát triển nhân lực y tế. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ chuyên môn đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của Trung tâm và các bộ phận. Kết hợp với đào tạo huấn luyện chuyên môn ngắn và dài hạn.

3. Tăng cường trang thiết bị y tế, khai thác và nâng cao hiệu suất sử dụng, tranh thủ mọi nguồn lực trong đó có sự hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến cải tiến gắn liền với thực tiễn công tác.

4. Bám sát và hướng dẫn chuyên môn cho y tế cơ sở từng bước nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và thực hiện qui chế chuyên môn cho mạng lưới y tế cơ sở dần đi vào nề nếp có hiệu quả tốt.

5. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cả tuyến huyện, xã, thị trấn và y tế thôn đội. Coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

6. Xúc tiến hoàn thiện việc xây dựng, nâng cấp một số trạm y tế xã và từng bước cải thiện điều kiện làm việc của CBVC.

7. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong đơn vị, xây dựng điển hình tiên tiến để không ngừng thúc đẩy các hoạt động của đơn vị.

8. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện duy trì tốt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã đến giai đoạn năm 2020.

9. Tranh thủ sự quan tâm của Sở Y tế Hải phòng, các Trung tâm chuyên khoa tuyến Thành phố. Sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND Huyện. Sự phối kết hợp với các đơn vị y tế trong huyện và các đoàn thể, đơn vị khác, tăng cường xã hội hoá công tác y tế là những điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

PHẦN THỨ BA

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

          1. Đề nghị UBND Thành phố, Sở Y tế, Sở Tài chính tạo điều kiện quan tâm cấp kinh phí trả tiền xây dựng trụ sở Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế xã đã xây dựng hoàn thiện năm 2016 và cấp kinh phí xây dựng khối phụ trợ của Trung tâm Y tế, và các Trạm Y tế.

          2. Đề nghị Sở Y tế, Sở Tài chính cấp thêm kinh phí mua trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã, thị trấn để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

          3. Sở Y tế quan tâm hỗ trợ công tác điều trị Methadone, thẩm định nâng cấp cơ sở cấp phát thuốc Thủy Triều thành cơ sở điều trị.

      4. Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Y tế tăng chỉ tiêu biên chế cho Y tế cơ sở theo Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 102
  • Trong tuần: 938
  • Tất cả: 30020
© Copyright 2016 - Trung tâm Y tế Huyện Thủy Nguyên  |  Quản trị
Địa chỉ: Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Email: trungtamytehuyenthuynguyen@gmail.com
Đường dây nóng: 02253.642157
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng