No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Triển khai thống nhất ứng dụng PC-COVID trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Công văn số 9192/UBND- KSTTHC ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thống nhất ứng dụng PC-COVID trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu: 
Các đơn vị thực hiện việc tạo mã QR địa điểm của đơn vị, phòng họp và các bộ phận có người đến giao dịch hoặc tập trung đông người , thực hiện in và dán mã QR tại nơi dễ thấy , thuận tiện cho người vào/ra quét mã QR hoàn thành trước ngày 10/12/2021. Bố trí người hướng dẫn, giám sát việc quét mã QR đối với mọi người đến giao dịch, liên hệ công tác tại đơn vị. Quán triệt 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động cài ứng dụng PC-COVID, quét mã QR khi đến cơ quan, đến các đơn vị khác, giao dịch tại các điểm công cộng.
Đối với những cơ sở y tế trên địa bàn thành phố yêu cầu thực hiện quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch đồng bộ trong hệ thống toàn ngành y tế. Đối với những cơ sở y tế cử cán bộ tham gia tại các điểm khai báo y tế ra/vào bằng đường bộ của thành phố đề nghị chỉ đạo triển khai việc khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID phục vụ phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc khai báo y tế bằng giấy.
Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị có liên quan sử dụng, khai thác hệ thống PC-COVD để phục vụ truy vết trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn an ninh thông tin.

 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập